Book
Newspaper
MAARIFA_1956_A
41
Title
Maarifa hii ni ya kueleza makaribisho ya princess margaet yali yofanywa na watu wa pemba katika seyyid khalifa hall hall hapa unguja siku ya mwezi 6oktoba 1956
Subject
هذه المعرفة هو موضع ترحيب للتعبير عن الأميرة margaet الواقع لم yofanywa وشعب بيمبا في قاعة قاعة الخطيب سيد خليفة في زنجبار يوم من الشهر 6oktoba 1956
Author
بلا
Gregorian date
20739